Orhan Sarıca

DOMANİÇ’İN MAHZUN ÇİÇEĞİ: GEVEN

Aslında hemen hemen herkes tanır geven bitkisini. Domaniç’in çoğu yerinde görmek mümkün. Ama ne hikmetse kimsenin ilgisini çekmez, kimse önemsemez. O...

DOMANİÇ’TE KELOS’UN HAZİNESİ

Domaniç’in en önemli tarihi figürlerinden birisi Bizans Rum Komutanı Kelos/Kalanos’tur. Bilindiği gibi Domaniç-İkizce’de 1287 tarihinde...

DOMANİÇ KARA KÜTÜK EFSANESİ

Efsane, Domaniç’te Kayıhanlıların yerleştiği yıllara tekabül eder. Yaşanan olay, 13. yüzyıl Domaniç’inde şimdiki Çukurca Beldesi’ne...

HAYME ANA’NIN GERÇEK ADI UMAY MIYDI?

Geçen hafta yazmış olduğum köşe yazısında, yaptığımız saha ve masa çalışmalarımızı dile getirmiş ve “Hayme” isminin bir ünvan bir lakap...

HAYME ANA’NIN GERÇEK ADI NEYDİ?

Domaniç’te faaliyet gösteren Domaniçli yerel tarih kültür araştırmacıları olarak yaptığımız araştırmalarda (saha ve masa) Hayme Ana’nın...

DOMANİÇ İKİZCE DESTANI

Domaniç’te vatan kuran Kayıhanlıları yeniden dirilten bir destandır. Kayıhanlıların varlığını sağlayan bir varoluş destanıdır. Türk’ün...

SARUHANLAR KALESİ

Kalenin mimari yapısı Frig yapı tarzıyla benzerlik gösteren Orta Çağ Anadolu kalesidir. Kalenin bulunduğu tepe çevre araziyi, ticari ve ulaşım yollarını,...

SİVRİ KAYA

Osmanlı’nın kuruluş sırrının bir orkestrasyonunu vücuda getiren lehimleyici ve bütünleyici unsurlardan birisi de liderlerin şahsiyeti, yaşadıkları ORTAM...

KUTLU MELEK

Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü’dür. Anneler Günü evrensel bir gündür. Dünyada milyonlarca ana bugün çocukları tarafından sevgi ve...

SELİM ATA HZ.

Osmanlı Devleti’nin Domaniç’te kuruluşunda kaynağı Orta Asya’dan yani Hoca Ahmet Yesevi sufiliğine dayanan kadronun etkisi büyüktür. Yesevi tarikatının...

Erenler Şâhı Koyun Baba

Domaniç, büyük Türk şahsiyetlerinin hatıralarını barındıran önemli bir ilçedir. Bu vatan coğrafyasının manevi sahiplerinden ve Türkistan ulularından...

KARA ŞEHİTLERİ GÜNÜ ve DOMANİÇ’İN ŞEHİTLERİ

Tarih boyunca bağımsız ve hür yaşayan milletimiz her daim vatanını canından üstün bilmiştir. Vatan sevgisi bütün değerlerin üstünde tutmuştur. Tarihte...

DOMANİÇ’İN EBELERİ

İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), diğer insanlar gibi bir insan iken Cenab-ı Allah O’nu kutsal kitabımız...