Orhan Sarıca

DOMANİÇ’İN ÇOBAN ÇAMI

Literatürde “Pinus Nigra Şeneriana” olarak geçen, Domaniç halkı arasında “Topkaraçam” veya “Çoban Çamı” isimli çam türü...

DOMANİÇ’TE KAYIP UÇMAĞ ÇİÇEĞİ EFSANESİ

Domaniç Soğucak yaylasındaki obada yaşayan bir ailenin Burçe isimli kızları hastalanır. Ailesi kızlarının hastalığının tedavisi için komşu Germiyan...

DOMANİÇ’İN İLK TARİKATI

Domaniç’te ilk yerleşmelerin başladığı tarihlerde, Kayı ve diğer boyların Domaniç’e yerleştikleri 1230’lu yıllarda yani XIII. yüzyıl Anadolu’sunda...

DOMANİÇ’İN DAĞ ALASI

Domaniç hem tür, hem genetik hem de ekosistem ve habitat özellikleri açısından zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Domaniç’e özgü endemik bir...

AZ DAHA HAYME ANA’NIN MEZARINI SÖĞÜT’E KAPTIRIYORMUŞUZ!

Söğüt’te Ertuğrul Gazi’nin türbesinin olduğu yerde (hazirede) bulunan mezarların Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun’a ait mezarlar hariç hepsi...

DOMANİÇ’TE OSMANLI DÖNEMİ YAYLALARI

Yaylacılık faaliyetlerinin Türk tarihinde ve yerleşme kültüründe özel bir yeri vardır. Türklerin tarih boyunca pek çok devlet kurması, farklı güzergahlarda...

DOMANİÇ’TE KESİKBAŞ ALİ BABA DESTANI

İznik Bizans İmparatoru III.İoannes Vatatzes ile Sultan I.Alaaddin Keykubat arasındaki kesin bir sonuca ulaşmayan dokuz yıl boyunca aralıksız süren savaşlar...

DOMANİÇ’İN MAHZUN ÇİÇEĞİ: GEVEN

Aslında hemen hemen herkes tanır geven bitkisini. Domaniç’in çoğu yerinde görmek mümkün. Ama ne hikmetse kimsenin ilgisini çekmez, kimse önemsemez. O...

DOMANİÇ’TE KELOS’UN HAZİNESİ

Domaniç’in en önemli tarihi figürlerinden birisi Bizans Rum Komutanı Kelos/Kalanos’tur. Bilindiği gibi Domaniç-İkizce’de 1287 tarihinde...

DOMANİÇ KARA KÜTÜK EFSANESİ

Efsane, Domaniç’te Kayıhanlıların yerleştiği yıllara tekabül eder. Yaşanan olay, 13. yüzyıl Domaniç’inde şimdiki Çukurca Beldesi’ne...

HAYME ANA’NIN GERÇEK ADI UMAY MIYDI?

Geçen hafta yazmış olduğum köşe yazısında, yaptığımız saha ve masa çalışmalarımızı dile getirmiş ve “Hayme” isminin bir ünvan bir lakap...

HAYME ANA’NIN GERÇEK ADI NEYDİ?

Domaniç’te faaliyet gösteren Domaniçli yerel tarih kültür araştırmacıları olarak yaptığımız araştırmalarda (saha ve masa) Hayme Ana’nın...

DOMANİÇ İKİZCE DESTANI

Domaniç’te vatan kuran Kayıhanlıları yeniden dirilten bir destandır. Kayıhanlıların varlığını sağlayan bir varoluş destanıdır. Türk’ün...